Produktinformation

Alla produkterna är ämnade för bruk i hemmet. För yrkesmässig (offentlig miljö) användning gäller inte normala garantier.
NFG reserverar sig för eventuella tryck och skrivfel i produktinformationen samt bilder som inte anger exakt utseende och färg.